ΕΠΙΝΕΜΟΜΕΝΗ ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ - FOLIE A DEUX

ΕΠΙΝΕΜΟΜΕΝΗ ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ(FOLIEADEUX):Ψυχωτική διαταραχή όπου δύο άτομα  μοιράζονται  την ίδια παραληρητική πεποίθηση.

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.