ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ: Ψυχωτική διαταραχή που προκαλείται από ουσίες (πχ κοκαίνη,αμφεταμίνες κλπ. ).

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.