ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Κατάσταση θλίψης που οργανώνεται και διαβρώνει το σύνολο του ψυχισμού

Συναισθηματική προσέγγιση: Στενοχώρια, ανησυχία, απαισιοδοξία, ανηδονία, άγχος ,απελπισία,αβοηθησία κυρίαρχα συναισθήματα που είναι σημαντικό να τα αναγνωρίσουμε και να τα κατανοήσουμε  παρά την αναντιστοιχία τους κάποιες φορές με τις σκέψεις ή τα γεγονότα που μπορεί να τα δικαιολογούν

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.