ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ: Συναισθηματική  διαταραχή  που χαρακτηρίζεται  από υποτροπιάζοντα επεισόδια μανιακών και μείζονων καταθλιπτικών επεισοδίων.

Συναισθηματική προσέγγιση: Σημαντική η ψυχοεκπαίδευση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων (καταθλιπτικών ή μανιακών) που μπορεί να υποδηλώνουν την έναρξη κάποιας υποτροπής.

Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.