ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ: Επεισόδια έντονου παροξυσμικού άγχους με συνοδές εκδηλώσεις από το ΑΝΣ.

Συναισθηματική προσέγγιση: Άγχος, άγχος αναμονής στα μεσοδιαστήματα των κρίσεων και δευτερογενώς καταθλιπτική συμπτωματολογία από την έκπτωση λειτουργικότητας λόγω προφυλάξεων και αποφυγών

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.