ΦΟΒΙΑ

Παθολογικός  φόβος συγκεκριμένου ερεθίσματος.

ΦΟΒΙΑ: Συναισθηματική προσέγγιση: Άγχος, προσβολές πανικού, εκδηλώσεις φόβου από το ΑΝΣ  κατά την έκθεση στο φοβικό αντικείμενο, συναισθήματα ήττας ή ντροπής όταν τελικά το αποφεύγει.

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.