ΑΝΟΙΑ

ΑΝΟΙΑ: Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από  έκπτωση γνωστικών λειτουργιών(μνήμη κλπ) χωρίς διαταραχη στο επίπεδο συνείδησης

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.