ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ↓

ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ  ΑΜΝΗΣΙΑ: Ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ξαφνική απώλεια μνήμης συνήθως μετά από ψυχοτραυματικό γεγονός.

 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ  ΦΥΓΗ: Ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ξαφνική απώλεια μνήμης και φυγής  με ανάληψη νέας ταυτότητας  συνήθως μετά από ψυχοτραυματικό γεγονός.

 

ΔΙΧΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δυο ή περισσότερων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

 

ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΙΗΤΙΚΗ   ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ: Ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αποξένωση από την πραγματικότητα και την αίσθηση του εαυτού.


 

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.