ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ  ΑΜΝΗΣΙΑ: Ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ξαφνική απώλεια μνήμης συνήθως μετά από ψυχοτραυματικό γεγονός.

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.