ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΦΥΓΗ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ  ΦΥΓΗ: Ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ξαφνική απώλεια μνήμης και φυγής  με ανάληψη νέας ταυτότητας  συνήθως μετά από ψυχοτραυματικό γεγονός.

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.