ΔΙΧΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΧΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δυο ή περισσότερων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.