ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ ΔΥΣΥΠΝΙΑ

ΑΥΠΝΙΑ: Δυσκολία έναρξης ή διατήρησης του ύπνου καθώς και κακή ποιότητα του που επιμένει τουλάχιστον για ένα μήνα.

 

ΥΠΕΡΥΠΝΙΑ:Υπερβολική διάρκεια ύπνου και υπνηλία στη διάρκεια της ημέρας.

ΠΑΡΑΥΠΝΙΕΣ:Ανεπιθυμητα ή ασυνήθιστα φαινόμενα στη διάρκεια του ύπνου(εφιάλτες, υπνοβασία, νυχτερινοί τρόμοι).

ΕΦΙΑΛΤΕΣ

ΥΠΝΟΒΑΣΙΑ:Εγερση και βάδιση στη διάρκεια του ύπνου χωρίς πλήρη συνείδηση.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ  ΕΝΥΠΝΙΟΥ  ΤΡΟΜΟΥ: Διαταραχή του ύπνου που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια αφύπνιση, κραυγή, άγχος και συμπτώματα ΑΝΣ.

ΝΑΡΚΟΛΗΨΙΑ:Διαταραχή του ύπνου που χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη υπνηλία, καταπληξία, υπνική παράλυση και υπναγωγικές ψευδαισθήσεις.

ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ:Διαταραχή του ύπνου που χαρακτηρίζεται από επεισόδια άπνοιας στη διάρκεια του νύχτερινού ύπνου και υπνηλία την ημέρα.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ  ΚΙΡΚΑΔΙΑΝΟΥ  ΡΥΘΜΟΥ (JET  LAG):Εμφάνιση αϋπνίας ή υπνηλίας σε ακατάλληλες περιόδους  στη διάρκεια της ημέρας.

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.