ΨΥΧΩΣΕΙΣ

ΨΥΧΩΣΕΙΣ: Διαταραχές που χαρακτηρίζονται από απώλεια έλεγχου της πραγματικότητας με παραληρητικές ιδέες και ψευδαισθήσεις. Συνήθως το άτομο δεν έχει επίγνωση της κατάστασης του ( έλλειψη εναισθησίας). Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος η σχιζοφρένεια.

Συναισθηματική προσέγγιση: Αμφιθυμία, απάθεια, αδιαφορία, αμηχανία, άγχος, κατάθλιψη, αηδόνια, συναισθηματική επιπέδωση, απροσφορότητα. Είναι εντυπωσιακό ότι αρκετές  φορές  και  σε ποικίλο  βαθμό τα συναισθήματα αυτά  αναγνωρίζονται από τον πάσχοντα ( παρά την έλλειψη εναισθησίας) οπότε μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση μιας θεραπευτικής σχέσης.

Θεραπευτικό πλάνο: Η βάση είναι η φαρμακευτική αγωγή (κυρίως αντιψυχωτικά) πάνω στην όποια χρειάζονται ανάλογα και με την ανταπόκριση ψυχοτροποποιητικές και ψυχοεκπαιδευτικές  στρατηγικές κινητοποίησης και λειτουργικής επανένταξης.

Εξατομίκευση: Κάντε τη δική  σας  ξεχωριστή συνεδρία!

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.