ΠΑΡΑΛΗΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ - ΠΑΡΑΝΟΙΑ

Ψυχωτική  διαταραχή που το μόνο ή κυρίως χαρακτηριστικό  είναι  παραληρητικές ιδέες διωκτικού, ζηλοτυπικού, ερωτομανιακού ή μεγαλομανιακού  χαρακτήρα.

Kάντε τη δική σας μοναδική ερώτησηCopyright © 2011. All rights reserved.